Presidente Mesa Assembleia Geral

Presidente Mesa Assembleia Geral

Sócio Nº1  -  Armando Cerezo

Telefone  -  919 079 213

E-mail  -  acerezog@sapo.pt